O nás

Mateřská škola Sedlčany vznikla jako samostatný právní subjekt od 1. 1. 2003, kdy v rámci druhé etapy reformy veřejné správy došlo ke změně právního postavení škol, školských
a předškolních zařízení jako organizačních složek obce na příspěvkové organizace
(zákon č. 284/2002 Sb.). Zřizovatelem mateřské školy je Městský úřad Sedlčany. Rozhodnutím zastupitelstva města došlo ke sloučení třech stávajících mateřských škol z celého města. Jednalo se o sloučení čtyřtřídní mateřské školy Šafaříkova, trojtřídní mateřské školy Na Severním sídlišti a dvojtřídní mateřské školy Sokolovská.

V současné době mateřská škola čítá 248 žáků, 10 tříd, 34 zaměstnanců (21 pedagogických pracovníků, 13 provozních zaměstnanců).

Organizačně tato škola funguje jako mateřská škola se dvěma odloučenými pracovišti.

K těmto zařízením patří i tři školní jídelny.