Provoz MŠ

Mateřské školy jsou otevřeny od 6:00 do 16:00 hod.

Děti se přivádějí do 8:30 hodin

Předpokládaný pozdní příchod je možno nahlásit p. učitelce ve třídě předem.


Vyzvedávání dětí po obědě:  od 12.15 – 12.45 hod.

Vyzvedávání dětí po spaní :   od 14.30 – 16.00 hod.

Mimo výše uvedené časy jsou budovy z bezpečnostních důvodů uzamčeny!!!