Platby MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je stanovena na 350,-kč /měsíc.

Od úplaty jsou osvobozeny děti, které se vzdělávají v posledním ročníku poprvé po dobu nejvýše jednoho školního roku. A dále pokud zákonní zástupci pobírají tyto příspěvky: příspěvek v hmotné nouzi, na živobytí, pěstounská péče apod.

V rámci prázdninového provozu mateřské školy v / červenci a srpnu/, kdy je provoz omezen na jedno zařízení, je stanoven paušální příspěvek na provoz ve výši 15 Kč,. na dítě za den. Tuto částku hradí pouze děti přihlášené k prázdninové docházce.

 

Úplata za předškolní vzdělávání bude vybírána pololetně v hotovosti zástupkyněmi ředitelky na jednotlivých zařízeních. O termínu k zaplacení budou zákonní zástupci předem informováni na informační vývěsce mateřské školy.

 

MŠ Sokolovská………………………p. učitelka Bc. Renata Volková

MŠ Severní sídliště…………………..p. učitelka Pavla Zemanová

MŠ Šafaříkova.………………………p. učitelka Jana Tesárková

Podrobnější informace naleznete ve směrnici o úplatě, která je vyvěšena na nástěnce v MŠ.

 

 

CELODENNÍ STRAVNÉ (svačina, oběd, svačina) činí 32,-kč/den

pro děti s odloženou školní docházkou 34,-kč/den

 

Stravné se hradí: u vedoucích školních jídelen na jednotlivých pracovištích

Podrobnější informace naleznete v oddíle stravování na jednotlivých pracovištích.